Pilseeta

Click here to edit subtitle

Par mums                                              Pievienojies: Rīgā, Ģertrūdes ielā 72., Svētdienās - 16.00

Par "Pilsētu"

"Pilsētas" vēsture ir no 1999. gada, kad pirmo reizi sastapās jaunieši no dažādām draudzēm Latvijā, lai studiju un darba gaitu starplaikā/1 reizi nedēļā trešdienas vakarā/ nāktu kopā, lūgtu Dievu, lasītu Bībeli un kopīgi mācītos to, kas rakstīts Bībelē, kā to labāk pielietot ikdienā. Kopskaitā šie cilvēki bija ap 10 - 20 cilvēki. Sāka tikai jaunieši, tad maz pamazām pievienojās arī tie, kas bija tikai sirdī jauni. Šīs vakar tikšanās tika pārtrauktas, atkal atsāktas, atkal pārtrauktas un nu šobrīd, tās ir pārtapušas par grupu, kas vēlās svinēt arī kopīgu svētdienas dievkalpojumu.

Šos ļaudis vieno ticība Dievam, taču, nekad netiek izceltas konfesionālās robežas.

Tāpēc, šīs aicinājums ir arī tev, lasītāj, ja tu mīli Dievu, sauc Kristu par Kungu un esi Svētā Gara dalībnieks, tu esi aicināts pievienoties, lai kopīgi "PIELŪGTU, SLAVĒTU, PIEAUGTU, KALPOTU UN LIECINĀTU."

"Pilsēta" - jūra

Ir tāda neskaidrība, kāpēc kristīgai draudzei ar nosaukumu "Pilsēta" parādas virsraksts par  jūru?

Tas ir saistīts ar kādām pārdomām no Vecās Derības, kad Izraēla bērni, Mozus vadībā, bija nonākuši pie Niedru/Sarkanās jūras. Otrs tam līdzīgs notikums ir minēts jau Mozus pēcteča Jozuas kalpošanā. Jozuas gadījumā, runa ir par upi. Šo pat notikumu apdzied grupa Delirius dziesmā "I'll dance in the river."

Notikums ir - Dievs pašķīra ūdeņus un ļaudis šķērsoja kā pa sausu zemi vietu, kur pirms mirkļa bija ūdens, bija šķērslis, problēma un zudusi ticība.

Vai tu savā dzīvē nejūties tā, ka viss nostājas pret tevi un tu esi bezizejas situācijā...

Tad zini, šodien var būt tas brīdis, kad tu ej sausām kājām pāri šai bezcerības un neiespējamības ūdens tilpnei.

Arī mēs "Pilsēta" jūtamies reizēm līdzīgi un ir nepieciešams saprast, ka ticība Dievam, Kurš nemainās, aicina tevi un mani, doties pāri šīm ūdens tilpnēm.


MĒS ESAM GATAVI un TICĪBĀ DIEVAM, GRIBAM DOTIES PĀRI UZ OTRU PUSI!

Pārdomas un skats rītdienai

1. DIEVA GODINĀŠANA, PIELŪGSME UN SLAVĒŠANA.

Draudze ir lai atzītu, pielūgtu un godinātu Dievu un to, ko Viņš ir darījis.

Tā ir DIEVA GODINĀŠANA, PIELŪGSME UN SLAVĒŠANA

Pielūgsmes definīcija ir - Dzīvot Dieva klātnībā, dodot Viņam godu un slavu

Pielūgsme ir:

Visas savas būtības pakļaušana Dievam

Apziņas apskaidrošana pēc Svētā Gara pieskāriena

Prāta piepildīšana ar Bībeles patiesībām

Iztēles šķīstīšana ar Dieva skaistumu

Sirds atvēršana Dieva mīlestībai

Savas gribas pakļaušana Dieva mērķim


2. LĪDZCILVĒKU EVANĢELIZĀCIJA/LIECINĀŠANA
Draudze ir lai liecinātu pasaulei par jaunu dzīvi Kristū - Tā ir LĪDZCILVĒKU EVANĢELIZĀCIJA.

Evaņģelizācijas definīcija ir - Labās vēsts līdzdalīšana.

Parastie aizbildināšanās, lai neaugtu ir: Mēs priekšroku dodam kvalitātei, ne kvantitātei. Kad cilvēks dodas zvejā, ko viņš vēlas - kvalitāti vai kvantitāti? Vai gan ne abus? Ir divas lietas, kuras noteikti nevarēs darīt Debesīs, jo tas nebūs iespējams:

Grēkot

Stāstīt pazudušajiem par Kristu


3. PIEAUGŠANA KRISTŪ
Draudze ir lai mācītos no Svētājiem Rakstiem un Dieva Svētā Gara spēkā turpinātu savu garīgo pilnveidi un attīstību.
Tā ir - PIEAUGŠANA KRISTŪ.

Pieaugšanas definīcija - Augšana Kristus līdzībā

Lūgšana

Bībeles lasīšana

Mācīšanās par Dievu un pielietošana dzīvē


4. KALPOŠANA SABIEDRĪBAI
Draudze ir lai apliecinātu Dieva mīlestību uz līdzcilvēku vajadzībām un tās risinātu.
Tā ir -  KALPOŠANA SABIEDRĪBAI.

Kalpošanas definīcija - Rūpēšanās par līdzcilvēku vajadzībām

Katrs cilvēks draudzē ir NOZĪMĪGS 

Katram cilvēkam draudzē ir savs UZDEVUMS

Katra cilvēka uzdevums ir NOZĪMĪGS UN BŪTISKS


5. SADRAUDZĪBA SAVĀ STARPĀ
Draudze ir lai stiprinātu, aizstāvētu un svētītu viens otru.
Tā ir SADRAUDZĪBA.

Sadraudzības definīcija Savstarpēja nodošanās

Mīliet viens otru

Nesiet viens otra nastas

Iedrošiniet viens otru

Piedodiet viens otram

Mīliet brāļu (māsu) saimi

Domas par DRAUDZI

Apkopojumi par tēmu "MĒRĶTIECĪGA DRAUDZE", kādai vajadzētu būt un kādai jābūt DRAUDZEI.


Draudze, kam ir noteikts mērķis, kas attiecīgi laikam pielāgojās vajadzībām un cilvēkiem. Elestīga draudze.

Agija


Draudze, kurai ir mērķis! Draudze, kurā jūties kā mājās! Draudze, kas palīdzēs tikt līdz mērķim!

Annija


Draudze, kas izpilda Kristus pavēles- mīlēt Dievu, mīlēt savu tuvāko un sludināt evaņģēliju!

Inese


Tā ir draudze, kas ir CEĻĀ.
Tā ir draudze, kur pasākumu jēga ir tuvoties Kristum.
Tā ir draudze, kuras locekļiem ir personiskas attiecības ar Dievu.

Māra


Draudze, kurā jūties brīvi, kurā nekas nav jāsamākslo, būt patiesiem, ātvērtiem! Mīlēt Dievu mūsu Tēvu.

Lilita


Draudze - kur esi pieņemts kāds esi, neizliekās, kur patiešām interesē kā tev sokās un kur atklāti var izteikt visu kas sāp, jeb kas priecē. Kur gans pazīst savas avis un nevis skaitu vēlās savākt. Kur mīl dievu un dara visu kā Rakstos teikts. Kur pāri visam ir Dievs un tuvākais. Draudze kas dzīvo mīlestībā un Svētā Gara spēkā.

Edgars


Mērķtiecīga draudze ir tā, kurai Dievs ir devis mērķi, virzienu un tā ir tik uzticīga šim mērķim, ka nenogriežas ne pa, labi, ne pakreisi, bet gadiem, gadiem, gadiem iet Dieva iedotajā virzienā!!! Ne mācītājs viens pats, bet visi kopā!
Kādai jābūt? Kas nepārtraukti lūdz un slavē, pielūdz, ēd Dieva vārdu, dara Dieva vārdu, tur roku uz laika pulsa un ir aktīva sabiedrības notikumos apkārt. Kas godīgi konstatē kādā stāvoklī ir tagad, un, kas vēlas mainīties, lai mērķi sasniegtu. Kas iepazīst viens otru Garā, ne pēc miesas,un ciena katra viena dāvanu, ko tai devis Dievs!
Ilze

Katra draudze mērķi izvirza iekšēji par to diskutējot, taču,ja pieņemam, ka kristīgā draudzē centrs ir KRISTUS, tad diskusija varētu būt par to, kā mēs, kā draudze, PASAULĒ veiksmīgāk īstenosim KRISTUS MĀCĪBAS GARU. Pats KRISTUS ir ceļš. Draudze - patiesībā - kopība, kurā mēģināt apgūt KRISTUS MĀCĪBAS GARU. Mērķtiecīgas draudzes locekļiem pirmām kārtām būtu jāmeklē un jāatrod KRISTUS SEVĪ tad LĪDZCILVĒKOS. 
Aigars